10 mądrości nauczycielskich

10 MĄDROŚCI NAUCZYCIELSKICH (wg. J. Piełachowskiego)


1.Wiem. ze przyszłość moich wychowanków w dużym stopniu zależy ode mnie.

2.Nigdy nie poniżam godności ucznia. Poniżony zawsze odpłaca złem.

3.W konflikcie z uczniem nie gorączkuje się. jestem sędzia a nie stroną.

4.Nie lekceważę własnych poleceń, zawsze kontroluję ich wykonanie.

5.Jestem cierpliwy, uczniowie mają prawo myśleć i działać wolniej ode mnie.

6.Lekcja jest dla uczniów - nie dla mnie. Mój sukces powstaje tylko z sukcesów moich
uczniów.

7.Nie jestem nieomylny. Mądrość polega na przyznaniu się do błędu i naprawieniu go.

8.Autorytet nie polega na wzburzaniu strachu, lecz na kompetencji, sprawiedliwości,
konsekwencji wymagań.

9.Wymagania nie wykluczaj ą życzliwości; nie zrzędzę, nie pouczam, czyn jest lepszy od
mówienia, przykład lepszy od instrukcji.

10.Nie spodziewam się powierzchownej wdzięczności wychowanków. Jeśli zaszczepię im
lepszą stronę mojej osobowości - będą im wdzięczni przez całe życie.99-100 Łęczyca, Kaliska 13, tel. (0-24) 721-28-37   Stronę odwiedziło: 79787 Gości