Linki

CENTRUM CBT - Centrum Terapii
Poznawczo - Behawioralnej
www.cbt.pl

Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
www.cwro.edu.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna
www.cke.edu.pl

Joanna Szczepkowska - niezwykła osoba z ADHD
www.szczepkowska.pl

Księgarnia Edukacyjna - m.in. książki o ADHD
www.edukacyjna.pl/lista/php?poddzial=342&partner=ptadhd

Komitet Ochrony Praw Dziecka
www.kopd.pl

Ministerstwo Edukacji
www.men.waw.pl

Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl

Polski Instytut Ericksonowski
www.p-i-e.pl

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
www.psychiatria.org.pl

Polskie Towarzystwo Psychologiczne
www.ptp.org.pl

Polskie towarzystwo ADHD
www.ptadhd.pl

Polskie Towarzystwo Dysleksji
dysleksja.univ.gda.pl

Rzecznik Praw Dziecka
www.brpd.gov.pl

Strona informacyjna o ADHD
www.adhd.info.pl

Strona dzieci
www.dzieci.org.pl

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
www.wodn.lodz.pl99-100 Łęczyca, Kaliska 13, tel. (0-24) 721-28-37   Stronę odwiedziło: 79789 Gości